Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlar > Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları > Kargı Kös Dağı Y.H.G.S. > Kaynak Değerler

 

Kargı Kösdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının arazideki sınırları: Doğusu:Erenler tepeden Hamzalar mahallesine uzanan kapı sırtı, Güneyi:Tuzla Tepeden sırtı takiben Gölünkaş Tep, Kovalının Tepe, Ağuluk Tepe, Gölbaşı Tepe, Kösdağı ve Erenler Tepe, Batısı:Tuzla tepeden Döme Tepeye, buradan Kanlı Dereyi takiben Sazak Tepeye Kuzeyi: Sazak Tepede Karaçam tepeyi takiple Abdullah Yaylası Tabiat Parkı ve Abdullah Yaylasının güneyinden Sarıbeller Tepeye, orman yangın gözetleme kulübesinin güneyinden yolu takiple Çayırcık Tepeye, hamzalar Mahallesinin batısındaki Uzunpunar dereden kapı sırtını takiple Erenler Tepeye. Alanı 1875 ha olup; 1701 ha’ı orman, 24,5 ha’ı mera-iskan, 93,5 ha’ı ziraat ve 56 ha’ı orman içi açıklıklardan oluşmaktadır.

 

Bölge genel olarak volkanik tüf ve andezit yapıdan oluşmaktadır. Bazalt ve andezit lavlarından oluşan bu volkanik serinin üstünde anglomeralar vardır. Bu genel yapıya ek olarak eski alüvyon tabakaları, pliosen döneminde oluşmuş eose fliş tabakaları, marn ve marnlı kalker tabakaları ve alt kretase döneminde oluşmuş volkanik kayaçlar, kretase tabakaları ve başkalaşım kayaçları mevcuttur.
 
Alan kahverengi orman toprakları ile kaplıdır ve humus bakımından oldukça fakirdir. İbreli ormanlar alanın büyük bir kısmını kapladığı için organik madde ayrışımı düşük düzeyde kalır. Alçak rakımlarda toprak derinliği artan eğimden dolayı sığıdır ve karaçam meşçereleri ile kaplıdır.
 
Alan su kaynakları bakımından kendine yetebilecek bir potansiyele sahiptir. Alan içinde yazları çok az debi ile akan iki adet küçük dereye sahiptir. Bu su kaynakları yaban hayatı ve orman ekosistemi için vazgeçilemez konumdadır.
 
Kızılırmak havzasında bulunan YHGS’ nin iklimi Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır. İklim yumuşaktır. Yazları aşırı sıcaklar kışları ise aşırı soğuklar oluşmamaktadır.
 
Saha içerisinde 70 civarında kızılgeyik ve 120 civarında karaca bulunmaktadır.