Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlar > Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları > Kargı Kös Dağı Y.H.G.S. > Flora

Karaçam (Pinus nigra) , Sarıçam (Pinus sylvetris), Saplı meşe (Quercus petraea) , Titrek kavak (Populus tremula) ve Göknar (A.bornmüllerianae), Ova akçaağacı (Acer campestre), Yabani Kiraz (Cerasus avium), Keçi söğüdü (Salixcaprea) ve Kızılağaç (Alnus glutinosa) oluştururken alt florada ise Yaygın ardıç (Juniperus communis) ve At kuyruğu (Equisetum arvense), Kurt ayağı (Lycopodium alpinum), Duvar sarmaşığı (Hedera helix), Peygamber çiçeği (Centaura helenioides), Kanarya otu (S.racemosus), Mine çiçeği (M.olymica), Çan çiçeği (C.latifolia), Kuş otu (S.media), Tarla sarmaşığı (convolvulus arvensis), Kızılcık (Cornus mas), Sütleğen ( Keuphorbia helioscopia), Üçgül (yonca) (Trifolium ambiguum), Fiğ (Vicia cassubica) Çuha çiçeği (P.vulgaris), Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis), Böğürtlen (Rubus hirtus), Sığır kuyruğu (Verbascum gnaphalodes), Isırgan otu (Urtica dioica), Yulaf (Agrostis capillaris), Çayır salkım otu (P.pratensis), Geven (Astragalus falcatus) gibi ot ve çalı gurubu oluşturmaktadır.