Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlar > Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları > Kargı Kös Dağı Y.H.G.S. > Fauna

Kurt (Canis lupus), Çakal (Canis aureus), Tilki (Vulpes vulpes) , Kirpi (erinaceus concolor), Köstebek (Talpa europaea), Sincap (Sciurus anomalus), Gelincik (Mustela nivalis), Ağaç sansarı (Martes martes), Kaya sansarı (Martes foina), Porsuk (Meles meles), Yaban domuzu (Sus scrofa) , Yaban tavşanı (Lepus europaeus L.), Kızıl geyik(ulu geyik) (Cervus elaphus), Karaca (Capreolus capreolus), Ev sıçanı (Rattus rattus), Fındık faresi (Muscardinus avellanarius), Kızıl orman faresi (Clethrionomys glareolus), Küçük orman faresi (Apodemus uralensis), Yedi uyur (Glis glis) gibi memeliler ile Kör yılan(Typhlops vermicularis), Benekli kertenkele (Chalcides ocellatus) ve kablumbağa türleri (Testudo graeca) gibi sürüngenler ile Kızıl şahin (Buteo rifinus), Atmaca (Accipiter nisus), Çakır (Accipiter gentilis), Şahin (Buteo buteo), Bozkır delicesi (Circus macrourus), Kaya kartalı (Aquila chrysaetos), Kartal (Aquila nipalensis), Kerkenez (Falco tinmunculus), Alaca baykuş (Strix aluca), Ebabil (Apus apus), İbibik (Upopa epops), Kara ağaçkakan (Dryocopus martius) , Kırlangıç (Hirundo rustica), Dağ kuyruksallayanı (Motacilla cinerea), Kara tavuk (Turdus merula), Ökse ardıcı (Turdus viscivorus), Çalı kuşu (Regulus regulus), Saka (Carduelis Carduelis) , Kınalı keklik (Alectoris chukar) ve Sülün (Phasianus colchicus) (Kızılırmak havzasında) gibi kuşlar oluşturmaktadır