Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlar > Tabiat Parkları > Sarıgazel Tabiat Parkı > Flora

Yapılan arazi çalışmaları ve literatür kaynaklarının taranması sonucunda 80 familya, 213 cins ve bu cinslere ait 251 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 16’sı Karadeniz Elementi (Hirkanya ve Öksin Elementleri dahil), 42’si Avrupa-Sibirya (Kafkasya Elementleri de dahil), 22’si İran-Turan, 19’u Akdeniz (Doğu Akdeniz elementleri dahil) fitocoğrafik bölgesine ait iken, 4 tanesi de kozmopolit olup dünya ölçeğinde yaygın dağılışa sahiptir. Geriye kalan 148 takson ise ya herhangi bir fitocoğrafik element içerisine dahil değildir veya da henüz dahil edilmediği için belirsiz statüdedir. Yapılan flora araştırmaları sonucunda Tabiat Parkı ve yakın çevresinde 2 adet bitki taksonuna Digitalis lamarckii Ivan – YÜKSÜKOTU ve Muscari aucheri (Boiss.) Baker – GÖK MÜŞKÜRÜM (ARAP SÜMBÜLÜ) habitat özellikleri ve geçmiş literatür verilerinin kıyaslanması sonucu Tabiat Parkı ve yakın çevresinde yaşama olasılığı çok yüksek oranlarda olduğu için Tabiat Parkı’nın endemik bitki listesine dahil edilmiştir. Sonuç olarak Tabiat Parkı ve yakın çevresine ait toplamda 2 adet endemik bitki taksonu varlığından söz edilebilir. Her iki endemik bitki taksonunun da Türkiye ölçeğinde geniş yayılış alanına sahip olduğu bilinmekte olup, ilgili türlerin popülasyon durumlarına ilişkin yakın gelecekte ciddi bir tehdit söz konusu değildir.