Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlar > Tabiat Parkları > Ballıca Mağarası Tabiat Parkı > Kaynak Değerler

 

KAYNAK DEĞERLERİ

 

Alanda, Paleozoik zamana ait metamorfik seri teşkil ettiğinden dik şevler yerine, ovadan itibaren meyille yükselen topografya mevcut olup, ancak kalkerlerin sahasında dereler tarafından kazınmış dik ve derin vadiler yer almaktadır. Ayrıca, bu dik meyillere özellikle faylı kısımlarda rastlanmaktadır.

 

Alanın başka topografik özelliği ise, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye doğru teşekkül eden drenaj hatlarının çok sık ve testere dişi biçiminde olmasıdır.