Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlar > Tabiat Parkları > Amazon Tabiat Parkı > Rekreasyon

 

GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK FAALİYETLER:

Sahada doğa yürüyüşü, sportif olta balıkçılığı, yayla şenlikleri yapılabilmektedir.

 

PEYZAJ ÖZELLİKLERİ

Saha içinde gelişi güzel yapıların çoğunun iptal edilmesi gerekmektedir. İptal edilecek yapılar tamamlanmamış ve inşaat halindedir. Konaklama amaçlı, plansız şekilde yapıldığı anlaşılan yapılar; planlama kriterlerine uymadığı için iptal edilmesi ve bir plan çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. 1250 m. lik rakımda yer alan sahada görsellik mevcuttur.

 

JEOLOJİK YAPI:

Bu konuda M.T.A. tarafından düzenlenmiş bulunan 1/500.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası, Samsun paftasından alınan bilgilere göre; sahanın kuzeyinde Yeşilırmak boyunca HOLOSEN, yeni ALÜVYON, orta kısım ve batı NEOJEN, KARASAL, AYRILMAMIŞ, batısı LİASJURA – KRETASE – METAMORFİK SERİ, AYRILMAMIŞ, güneyi METAMORFİK SERİ, AYRILMAMIŞ yapıda formasyon değişiklikleri göstermektedir.

 

TOPOGRAFİK YAPI:

Amasya’nın Şahin Yaylası mevkiinde, 1250 rakımlı tepesinde yer alan mesire yeri; yer yer eğimli alanları yanı sıra düz ve rekreasyona uygun topoğrafyası ile dikkat çekmektedir. Dört yöne bakısı, manzara açıklıkları ve alanın ortasında bulunan gölet; rekreasyonel kullanım açısından sahaya olumlu etki yapmaktadır.

 

İKLİM BİLGİLERİ:

Sıcaklık değerleri 2002-2003-2004 yıllarında en düşük ortalama sıcaklık 5 derece, 2001 ve 2007 yıllarında en yüksek ortalama sıcaklık  22 derece seviyesinde  görülmüştür. Mayıs-Eylül aylarında sıcaklık değerleri 15 derecenin üzerindedir. Ortalama Nisbi nem; 1998-2001 yılları arasında, 2002-2005 yılları arasında ve 2006-2007 yılları arasında azalmakta; 2001-2002 yılları arasında ve 2005-2006 yılları arasında artış göstermektedir. 10 yıllık ortalaması 55,2 olarak belirlenmiştir. En yüksek yıl 1998 ( 58,8 ) ; en düşük yıl da 2007 ( 51,7 ) değerleri ölçülmüştür. Ortalama yağış miktarı artan-azalan bir grafik göstermektedir. Son 10 yıl ortalama toplam yağış miktarı değeri 4695 kg. dır. En düşük yıl 1999 en yüksek yıl 2004 yılıdır. Donlu günler sayısı artan ve azalan bir grafik göstermektedir. En çok donlu günlerin olduğu yıl 2006 olurken; en az  donlu günler; 2001 yılı olmuştur. Saha; son 10 yılın ortalamasında 82 gün donlu gün yaşamıştır.hakim rüzgar yönünün Kuzey ile kuzey-batı arasında olduğu görülmektedir.

 

KORUMA STRATEJİSİ:

Saha 2873 sayılı kanun kapsamında Tabiat Parkı olarak korunan alan statüsündedir.