Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlar > Tabiat Parkları > Amazon Tabiat Parkı > Flora

 

Amenajman planında ;boylu ağaç olarak; Pinus brutia (Kızılçam), Pinus nigra (Karaçam),Fagus orientalis (Doğu Kayını), Carpinus betulus (Gürgen), Quercus spp. (Meşe türleri) , Ağaççık olarak Kayacık (Ostrya carpinifolia), Üvez (Sorbus spp.), Kızılcık (Cornus mas), Akçaağaç (Acer spp.), Geyik dikeni (Crataegus spp.), Sandal (Arbutus andrachne), Fındık (Corylus spp.),

 

Alt flora olarak da ; böğürtlen (Rubus spp.) ve eğrelti (Polypodium vulgare) bulunmaktadır.

 

Orman Amenajman Planında 377,378 ve 379 nolu bölmede KnDya3 (Kayın ve diğer yapraklılar, a çağı ve 3 kapalılık) , OT-1 ve OT-2 olarak gösterilmiştir.


Ostrya Carpinifolia

Fagus Orientalis

Crataegus

Corylus

Cornus Mas

Carpinus Betulus

Arbutus Andrachne

Acer

Sorbus

Quercus

Pinus Nigra

Pinus Brutia