Skip Navigation LinksAnaSayfa > Yaban Hayatı İşlemleri

Av ve Yaban Hayvanları ve Ürünleri Üretim-Hobi-Sergileme Faaliyetleri ile İlgili İşlemler
.:Av ve Yaban Hayvanları Üretim Faaliyeti Başvuru İşlemleri:.
.:Hobi Amaçlı Faaliyet Başvuru İşlemleri:.
.:Üretim ve Hobi Yurtiçi Satış İşlemleri:.
.:Ürün koleksiyonculuğu Başvuru İşlemleri:.
Evcil Hayvan Satış Yerleri (Petshop)
 • (EK-1 B) Petshoplarda Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış ve Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
 • İzmir İli Av ve Yaban Hayvanı Bulundurma ve Satış Ruhsatı Alan Petshoplar
 • İzmir İli Ruhsatlı Petshoplar (2016-Haziran)
Geçici Hayvan Bakımevleri
 • Geçici Bakım Evlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Prosedürü
 • İzmir İli Geçici Hayvan Bakımevleri
Hayvanat Bahçeleri
 • (26610-11.08.2007) HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAK. YÖNETMELİK 
.:Yönetmelik Ekleri:.
 • (EK-1)HAYVANAT BAHÇESİ KURMA MÜRACAAT
 • (EK-2)TESİS KURMA RAPORU ve İZNİ
 • (EK-3)AÇILMA RAPORU
 • (EK-4)HAYVANAT BAHÇESİ RUHSATI
 • (EK-5)TÜR LİSTESİ FORMU(DİKEY)
 • (EK-6)AV VE YABAN HAYVANI İLE ÜRÜN BULUNDURMA BELGESİ(YENİ)1
İthalat-İhracat İşlemleri
.:CITES Dışı Hayvan ve Ürünler İthalat-İhracat İşlemleri:.
 • (EK-16 A)İthalata Uygunluk Belgesi
 • (EK-16 B)İhracata Uygunluk Belgesi
 • İthalat-İhracat Uygunluk Belgesi için İstenen Belge ve Bilgiler
.:CITES'e Dahil Hayvan ve Ürünler İthalat-İhracat İşlemleri:.
 • CITES Belgesi 2017 Yılı Ücretleri
 •  CITES İthalat Takip Formu
 • CITES İthalat-İhracat Belgesi için İstenen Belge ve Bilgiler
Kanun-Yönetmelik-Tebliğ-Talimatlar
 • (25165-11.07.2003)(4915)Kara Avcılığı Kanunu
 • (25509-01.07.2004)(5199)Hayvanları Koruma Kanunu
 • (25847-16.06.2005) Av ve Yaban Hayvanları ve Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hak. Yön.
 • (26166-12.05.2006)Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
 • (26166-12.05.2006)Yönetmelik Ekleri
 • (26610-11.08.2007) Hayvanat Bahçelerinin Kuruluş-Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • (27610-13.06.2010)(5996) Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • (28078-08.10.2011) Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim Satış Barınma ve Eğitim Yerleri Hak. Yön.
 • (28141-13.12.2011) Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına ait Yönetmelik
 • (28141-13.12.2011) Yönetmelik Ekleri
 • (28914-15.02.2014) Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalıma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • (BERN) Sözleşmesi Ekleri
 • (BERN)Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
 • 4041 CITES SÖZLEŞMESİ
.:(25847-16.06.2005)Yönetmelik Ekleri:.
 • (EK-1 A)AV ve YBN HAYV ÜRETİMİ MÜRACAAT
 • (EK-1 B)AV ve YBN HAYV TİCARETİ MÜRACAAT
 • (EK-1 C)HOBİ BULUNDURMA BELGESİ MÜRACAAT
 • (EK-2) ÖN İZİN RAPORU (EK-3) ÜRETİM VE YETİŞTİRİCİLİK İZİN BELGESİ
 • (EK-4) AV VE YABAN HAYVANI BULUNDURMA VE SATIŞ RUHSATI
 • (Ek-5)TÜR LİSTESİ FORMU
 • (EK-6) ÜRETİM VE YETİŞTİRİCİLİK KESİN İZİN BELGESİ
 • (EK-7) YENİ TÜR BAŞVURU BELGESİ (EK-8)ÜRETİM KAYIT FORMU
 • (EK-9) SATIŞ VE HİBE BELGESİ
 • (EK-10)ZAYİAT BELGESİ
 • (EK-11)TESİS DENETLEME FORMU.doc
 • (EK-12)TESİS DEVİR-SATIŞ FORMU
 • (EK-13)TESİS KAPATMA MÜRACAAT FORMU
 • (EK-14)KOLEKSİYONCULUK BELGESİ
 • (EK-15)AV ve YBN HAYV. SATIŞ BELGESİ
 • (EK-16 A)İTHALATA UYGUNLUK BELGESİ
 • (EK-16 B)İHRACATA UYGUNLUK BELGESİ
 • (EK-17 A)MARKA VE HALKADA BULUNACAK BİLGİLER
 • (EK-17 B) STOK KAYIT FORMU
 • (EK-18 A) AV VE YABAN HAYVANI GEÇİCİ BULUNDURMA BELGESİ
 • (EK-18) AV VE YABAN HAYVANI İLE ÜRÜN BULUNDURMA BELGESİ
 • (EK-19)PROJE HAZIRLAMA DİSPOZİSYONU TAHNİT ÜRETİMİ MÜRACAAT
 • TAHNİT ÜRETİMİ MÜRACAAT