Skip Navigation LinksAnaSayfa > Arabuluculuk Komisyonu

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARABULUCULUK KOMİSYONU
 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 15/8. maddesinin "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder." hükmüne istinaden Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 06/02/2020 tarih ve 424147 sayılı Bakanlık Olur'u ile Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuş olup, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, arabulucular tarafından Bölge Müdürlüğümüze yapılacak arabuluculuk davetlerinde esas alınacak iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
 

 
Davet Mektubu İçin Adres : 19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No: 13/A 55030-İlkadım/SAMSUN
 
Hukuk Birimi: Av.Zeynep Aysun AKBAŞ
 
Tel: 0362 435 65 98 Dahili:  112
 
e-posta : zeynepaysun.akbas@tarimorman.gov.tr