Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

TAŞERON İŞÇİ MÜRACAAT SONUÇLARI

Şubat 19, 2018

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 25 inci maddeye dayanılarak hazırlanıp, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar ” doğrultusunda 11.Bölge Müdürlüğümüz merkezi ile bağlı İl Şube Müdürlüklerinde kapsam dahilinde çalışan işçilerin başvuru sonucu hakkındaki komisyon kararında belirtilmiştir.

Komisyon Kararı için tıklayınız...