Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden

Kasım 17, 2017

SAMSUN-ÇORUM-TOKAT PLANLAMA BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
 
Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına “Kentsel Servis Alanı’’ tanımı ve gösterimi, küçük sanayi sitelerine ilişkin tanım ve uygulama hükmü, Çevre Düzeni Planında kentsel servis alanlarında da yer alabilen “Konııt Dışı Kentsel Çalışma Alanları” na ilişkin tanım ve hükümler ile “Plan Değişikliği Onama Sınırı”nın eklenmesi suretiyle hazırlanan Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi uyarınca 01/11/2017 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup; söz konusu çevre düzeni planı değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca askıya çıkarılmıştır.

Bahse konu çevre düzeni planı değişikliği için tıklayınız...

Lejand Paftası için tıklayınız...