Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2020 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI YAPILDI

Ocak 22, 2020

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 1Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle,ülkemizdeki av ve yaban hayvanlarının ve sulak alanların korunması,geliştirilmesi görevleri Tarım ve Orman Bakanlığımıza verilmiştir. Su kuşupopülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemdeizlenebilmesi için ülkemiz genelinde, Bakanlığımız koordinasyonunda Kış OrtasıSu Kuşu Sayımları (KOSKS) yapılmaktadır. Böylece su kuşlarının mevsimseldeğişimlerini izleyerek önemli ölçüde veri elde edilmekte ve sayım yapılanalanlar hakkında toplanan veriler güncellenebilmektedir.


Bölge Müdürlüğümüz Kış Ortası Su KuşuSayımları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi işbirliği ile12-18 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Sayımlar; Kızılırmak Deltası,Yeşilırmak Deltası, Samsun Kıyıları, Ordu Kıyıları, Lâdik Gölü, Yedikır BarajGölü ve Kazgölü’nde gerçekleştirilmiştir.


Sayım sonuçları Ondokuz MayısÜniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak rapordansonra açıklanacaktır.