Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

"Samsun Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Temmuz 05, 2018

Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018
Samsun İlinde biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin belirlenmesine yönelik başlatılan 420 gün süreli saha çalışması tamamlanmış ve 5 Temmuz 2018 günü Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018 
Bölge Müdürlüğümüz Samsun Şube Müdürlüğünce 06.06.2017 tarihinde BEL-DA Belde Proje Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. Firmasına ihale edilerek çalışmalara başlanan Projede; Proje Koordinatörü 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Ali Kemal AYAN, Biyoloji/Botanik bölümünden Doç. Dr. Hasan KORKMAZ, Farmakoloji Bölümünden Prof. Dr. Yüksel KESİM ve Halk Bilimi Bölümünden Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK görev almıştır.
Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018 
Proje ekibi saha çalışmalarına Bölge Müdürlüğümüz ve Samsun Şube Müdürlüğümüz teknik elemanları iştirak etmişlerdir. Saha çalışmaları 22 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanacak olan Projenin sonuç raporu hazırlanmadan Kamuoyuyla paylaşılması için bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018
Program kapsamında, Samsun Şube Müdürü Muzaffer ÇELİK’in, Bölge Müdürü Hasan TERZİOĞLU ve Samsun Vali Yardımcımız Sayın Hakan KUBALI açılış konuşmalarını müteakiben Projede görev alan öğretim görevlilerince teknik sunumlar yapıldı.
Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018
Yürütülen proje kapsamında Samsun ilinde, saha çalışması yapılması planlanan 100 köy belirlenmiş, belirlenen köylerde geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikler araştırılıp, yöredeki halkın kültürel kimliğinin bir parçası olarak nesiller boyunca aktardığı tabii flora ve faunadan sağlanan beslenme (baharat, içecek, maya, vb.), sağlık (halk ilacı veya şifa maksatlı geleneksel bilgi içeren uygulamalar), endüstriyel ürünler (boya, tekstil, yapı malzemesi, yakıt, el sanatları vb.) ile tarım-hayvancılık faaliyetlerine yönelik geleneksel ürünler derlenmiştir. Diğer taraftan geleneksel bilgiye sahip kişilerle görüşmeler yapılarak derlenen bilgiler kayıt altına alınmış ve bu süreçte yazılı kaynaklara da erişilmeye çalışılmıştır.
Proje çalışmalardan elde edilen çıktılar bir veri tabanında toplanarak yerli araştırmacılara ve uluslararası patent uzmanlarına açılacaktır. Böylece tüm bu kaynak ve bilgilerin kayıt altına alınmış olması, bu kayıtların uzmanlar ve araştırmacıların Ar-ge faaliyetlerine altlık oluşturması gibi etkin ve önemli bir fayda sağlayacaktır.
Samsun ili adına bu önemli projeden elde edilen en mühim netice ise ülkeye ait genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgiyi erişim izni olmaksızın kullanan yabancı kişi veya şirketlerin bu kaynaklar veya bilgilere dayanarak patent almasının önlenmesi; genetik kaynaklarımız ve bağlantılı geleneksel bilgiler üzerindeki tüm haklarımızın korunmasına katkı sağlanması olmuştur.
Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018Biyoçeşitlilik Çalıştayı 05-07-2018