Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

Amasya'da Biyolojik Çeşitlilik Çalıştayı Yapıldı.

Mayıs 10, 2017

8-9 Mayıs Amasya Çalıştay
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Amasya İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Çalıştayı, 08-09 Mayıs 2017 tarihlerinde Amasya ilinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya Vali Yardımcısı Sn. Ferhat BURAKGAZİ, Bölge Müdürümüz Sn. Mehmet Sıddık KILINÇER, Proje Öğretim Üyeleri/Uzmanları, Kurum yetkilileri, Kurumumuz Personeli ve Firma yetkilileri katılım sağlamışlardır.
Çalıştay Bölge Müdürümüz Sn Mehmet sıddık KILINÇER in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Açılış konuşmalarında özetle Amasya ilimizin dağlarında ovalarında yaylalarında bulunan Nadir hassas ve endemizk olan flara va fauna türlerinin belirleneceği projenin çalıştayının ilimiz ve ülkemizde hayırlara vesile olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etmişlerdir.
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Amasya İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi’nin 07.10.2015 tarihinde ihalesi yapılmış, yüklenici firma tarafından I. ve II. Ara Rapor hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. İhalenin bitiş tarihi 27.10.2017 olup, ihale sonunda Amasya İli Biyolojik Çeşitliliği belirlenmiş olacak ve tehlike kategorisinde olan izlenmesi gereken türler belirlenecek ve türlerin izlenmesine devam edilecektir.
Amasya ili floristik açıdan oldukça zengin ve ilginç bir ildir. Öyle ki, Amasya florası neredeyse Türkiye florası’nın 1/5’ine yakın bitki taksonunu bünyesinde barındırmaktadır. Bölgede yayılış gösteren bitki türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan arazi çalışmaları sonucunda, 735 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bunlardan 121'i endemik’tir.
Önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalar ışığında, yaklaşık 2000 civarında bitki taksonunun belirlenmesi hedeflenmektedir. Amasya ilimizde 250-300 arası da endemik bitki taksonu bulunduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Amasya ilinin “vejetasyon yapısı” da %70-80 oranında belirlenmiştir. Bulunan taksonların 10’u “Odun Dışı Bitkisel Ürünler” olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu sayı yapılmış olan etnobotanik çalışmaların değerlendirilmesiyle daha fazla artabilecektir.
İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerimiz arasında bir geçiş sahasında yer alan Amasya ili orman vejetasyonu daha çok dağların kuzey yamaçlarında yerleşmiştir. Pinus nigra subsp. pallasiana, Pinus brutia, Pinus sylvestris, Abies nordmanniana subsp. equi-trojani, Carpinus betulus, Fagus orientalis orman vejetasyonunun; Carpinus orientalis subsp. orientalis, Quercus infectoria subsp. veneris, Quercus macranthera subsp. syspirensis, Quercus pubescens, Quercus cerris, Corylus avellana var. avellana, Arbutus andrachne, Cistus laurifolius ve Rhus coriaria türleri ise bozuk orman vejetasyonunun Amasya ilindeki yaygın türleridir.
Amasya ilinde literatürlere göre, 52 adet (1’i endemik
microtus dogramacii-Tarla faresi) memeli türü mevcut olup, arazi çalışmalarıyla bugüne dek bu sayının 32’sine ulaşılmıştır.
Bugüne kadar gerçekleştirilen arazi çalışmalarında; kuşların kışlama, göç ve üreme dönemlerinde 160 kuş türü gözlemlenmiştir. Literatür çalışmalarına göre, Amasya ili’nde tespit edilen 215 kuş türü, arazi çalışmalarında belirlenen 18 il için yeni kayıt ile 233 kuş türü sayısına ulaşmıştır.
Diğer canlı gruplarına ait arazi çalışmaları sonucunda; iç su balıkları literatürde 1’i endemik 7 tür iken, il için 9 yeni kayıt tür ile 16 türe ulaşmıştır.
Çift yaşarlar grubu literatürde 3 tür iken, il için 4 yeni kayıt tür ile 7 türe ulaşmıştır. Aynı şekilde sürüngen grubu literatürde 14 iken, il için 7 yeni kayıt tür ile 21 tür sayısına ulaşmıştır.
Amasya ilimizde, yalnızca literatüre göre belirlenen makrofungus türü sayıs 37, liken türü sayısı 76, karayosunu türü sayısı ise 87’dir. Amasya ilinin omurgasız faunasını oluşturan tür sayısı ise, literatür çalışmaları ışığında, 590 olarak tespit edilmiştir.

8-9 Mayıs Amasya Çalıştay
Bu Çalıştay Projenin tanıtımı ve bilgilendirme amaçlı yapılmıştır.. Projede görev alan Öğretim Üyelerimiz/Uzmanlarımız her biri kendi alanlarında Litaretür ve Arazi çalışmalarında sona gelmişlerdir. Toplantının 1. Günü 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü Öğretim Üyelerimiz/Uzmanlarımız kendi konularında sunum yapmışlardır. 2. Gün İzleme yapacak personellerin bilgilendirilmesi amacıyla Arazi Çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bu proje sonunda Amasya İli’nin tespit edilen tüm biyolojik çeşitliliği Nuh’un Gemisi veri tabanına işlenecektir.
8-9 Mayıs Amasya Çalıştay